Šumavská 15, 602 00 Brno
Telefon: +420 549 49 1105
Fax: +420 549 49 1120
E-mail: teiresias@muni.cz


Vítejte ve středisku Teiresiás.

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky je celouniverzitním pracovištěm Masarykovy univerzity. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly přístupné studentům se smyslovým nebo jiným handicapem.

Informace pro uchazeče o studium se zrakovým handicapem Informace pro uchazeče o studium se sluchovým handicapem Informace pro uchazeče o studium s pohybovým handicapem

Aktuality

Integrační zážitkový kurz ZAOSTŘENO
Kurz sebeobrany pro osoby se zrakovým postižením
Konference „Pomocné prostředky usnadňující život spinálních pacientů“
Haptické mapy pro nevidomé
Koncerty v Kavárně u Žambocha
Víkendová zážitková akce Ignis Scientia
Divadelní představení „MY SPOLU A SAMI – Divadlo Atelier“
Festival Tanec a handicap 2014
Unie neslyšících Brno – program na březen 2014
Nabídka pracovni pozice pro sluchově postižené

Další aktuality čtěte na této stránce.

RSS kanál pro přijímání aktualit pomocí čtečky RSS naleznete na stránce http://www.teiresias.muni.cz/rss.


Naposledy aktualizováno: 8. dubna 2014

Masarykova univerzita

Obsah:Základní informace

Naše služby

Ostatní informace

Jiné verze této stránky

Administrátor

Lukáš Másilko